ПОНЕДЕЛНИК – 16.04.2018 
  
06.00 “Жоакина” – сериал, 10 еп. /п/ 
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 55 еп. /п/  
08.00 “Кибербитка” – аним. филм, 7, 8 еп. /п/
09.00 “Робин Худ” – аним. филм, 50 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 56 еп.
10.30 “Петролотърсачките” – игр. филм
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 55 еп. /п/ 
13.30 “Подгряване на вчерашния обяд” – игр. филм
15.30 “Новини”
16.00 “Кибербитка” – аним. филм, 9 еп.
16.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 56 еп.    
17.30 “Новини”
18.00 “Робин Худ” – аним. филм, 51 еп.  
18.30 “Жоакина” – сериал, 11 еп.
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/ 
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 56 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ВТОРНИК – 17.04.2018 
 
06.00 “Жоакина” – сериал, 11 еп. /п/ 
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 56 еп. /п/  
08.00 “Кибербитка” – аним. филм, 8, 9 еп /п/ 
09.00 “Робин Худ” – аним. филм, 51 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 57 еп.
10.30 “Жега в града” - игр. филм 
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 56 еп. /п/  
13.30 “Лечителят” – игр. филм
15.30 “Новини” 
16.00 “Кибербитка” – аним. филм, 10 еп. 
16.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 57 еп.  
17.30 “Новини”
18.00 “Робин Худ” – аним. филм, 52 еп.    
18.30 “Жоакина” – сериал, 12 еп.  
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/
21.30 “Жоакина” – сериал, 12 еп. /п/ 
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 57 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 18.04.2018 
  
06.00 “Жоакина” – сериал, 12 еп. /п/ 
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 57 еп. /п/  
08.00 “Кибербитка” – аним. филм, 9, 10 еп. /п/
09.00 “Робин Худ” – аним. филм, 52 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 58 еп.
10.30 "Баща в командировка" - игр. филм
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 57 еп. /п/ 
13.30 “Адмирал” – игр. филм
15.30 “Новини”  
16.00 “Кибербитка” – аним. филм, 11 еп.
16.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 58 еп.    
17.30 “Новини”
18.00 “Маша и мечока” – аним. филм, 1, 2 еп.  
18.30 “Жоакина” – сериал, 13 еп.
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/
21.30 “Жоакина” – сериал, 13 еп. /п/
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 58 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ЧЕТВЪРТЪК – 19.04.2018 
 
06.00 “Жоакина” – сериал, 13 еп. /п/ 
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 58 еп. /п/  
08.00 “Кибербитка” – аним. филм, 10, 11 еп. /п/
09.00 “Маша и мечока” – аним. филм, 1, 2 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 59 еп.
10.30 “Булката беглец” - игр. филм
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 58 еп. /п/  
13.30 “Кажи здравей на татко” – игр. филм
15.30 “Новини”
16.00 “Кибербитка” – аним. филм, 12 еп.
16.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 59 еп.  
17.30 “Новини”
18.00 “Маша и мечока” – аним. филм, 3, 4 еп.    
18.30 “Жоакина” – сериал, 14 еп.  
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/
21.30 “Жоакина” – сериал, 14 еп. /п/
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 59 еп./п/ 
00.00 "Край на програмата"


ПЕТЪК – 20.04.2018 
 
06.00 “Жоакина” – сериал, 14 еп. /п/ 
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 59 еп. /п/  
08.00 “Кибербитка” – аним. филм, 11, 12 еп. /п/
09.00 “Маша и мечока” – аним. филм, 3, 4 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 60 еп.
10.30 “Фанфан лалето 1” - игр. филм
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 59 еп. /п/  
13.30 “Ангелски очи” – игр. филм
15.30 “Новини”
16.00 “Кибербитка” – аним. филм, 13 еп.
16.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 60 еп.  
17.30 “Новини”
18.00 “Маша и мечока” – аним. филм, 5, 6 еп.    
18.30 “Жоакина” – сериал, 15 еп.  
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/
21.30 “Жоакина” – сериал, 15 еп. /п/ 
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 60 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 21.04.2018 
 
06.00 “Жоакина” – сериал, 15 еп. /п/       
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 60 еп. /п/ 
08.00 “Кибербитка” – аним. филм, 12, 13 еп. /п/
09.00 “Маша и мечока” – аним. филм, 5, 6 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 61 еп.
10.30 “Есен в Ню Йорк” – игр. филм
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 60 еп. /п/ 
13.30 “Страх от оръжие” - игр. филм
15.30 “Маша и мечока” – аним. филм, 7, 8 еп. 
16.00 “Кибербитка” – аним. филм, 14 еп.
16.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 61 еп.    
17.30 “Планета земя” – док. филм, 21 еп.
18.30 “Жоакина” – сериал, 16 еп. 
19.15 “Алиса в страната на чудесата” – аним. филм
20.00 “Насрещно движение 1” - игр. филм
21.30 “Жоакина” – сериал, 16 еп. /п/
22.15 "Любовен облог" - сериал, 61 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


НЕДЕЛЯ – 22.04.2018 
 
06.00 “Жоакина” – сериал, 16 еп. /п/ 
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 61 еп. /п/  
08.00 “Кибербитка” – аним. филм, 13, 14 еп. /п/
09.00 “Маша и мечока” – аним. филм, 7, 8 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 62 еп.
10.30 “Стършела” - игр. филм
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 61 еп. /п/  
13.30 “Тихата планина” - игр. филм
15.30 “Маша и мечока” – аним. филм, 9, 10 еп.   
16.00 “Кибербитка” – аним. филм, 15 еп.
16.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 62 еп.
17.30 “Планета земя” – док. филм, 22 еп.
18.30 “Жоакина” – сериал, 17 еп.
19.15 “Зоро” – аним. филм 
20.45 “Насрещно движение 2” - игр. филм 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 62 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"