ПОНЕДЕЛНИК – 13.08.2018 
  
06.00 “Безценната перла” – сериал, 84 еп. /п/ 
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 54 еп. /п/  
08.00 “Робин Худ” – аним. филм, 35, 36 еп. /п/
09.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 36 еп. /п/
09.30 "Жоакина" - сериал, 8 еп.
10.30 "Виетнам" - игр. филм 4 еп.
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 54 еп. /п/ 
13.30 “Храбрите” – игр. филм 
15.30 “Стокхолм" - док. филм
16.00 “Робин Худ” – аним. филм, 37 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 55 еп.    
17.30 “Новини”
18.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 37 еп. 
18.30 “Безценната перла” – сериал, 85 еп.
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Жоакина" - сериал, 8 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ВТОРНИК – 14.08.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 85 еп. /п/ 
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 55 еп. /п/  
08.00 “Робин Худ” – аним. филм, 36, 37 еп. /п/
09.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 37 еп. /п/
09.30 "Жоакина" - сериал, 9 еп.
10.30 "Виетнам" - игр. филм 5 еп.
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 55 еп. /п/  
13.30 “Името на розата” – игр. филм
15.30 “Лешояди” - док. филм, 1 еп.
16.00 “Робин Худ” – аним. филм, 38 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 56 еп. 
17.30 “Новини”
18.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 38 еп.    
18.30 “Безценната перла” – сериал, 86 еп.  
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 "Виетнам" - игр. филм 5 еп. /п/
21.30 “Безценната перла” – сериал, 86 еп. /п/ 
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Жоакина" - сериал, 9 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 15.08.2018 
  
06.00 “Безценната перла” – сериал, 86 еп. /п/ 
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 56 еп. /п/  
08.00 “Робин Худ” – аним. филм, 37, 38 еп. /п/
09.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 38 еп. /п/
09.30 "Жоакина" - сериал, 10 еп.
10.30 "Виетнам" - игр. филм 6 еп.
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 56 еп. /п/ 
13.30 “Исус ме обича” – игр. филм
15.30 “Лешояди” - док. филм, 1 еп. 
16.00 “Робин Худ” – аним. филм, 39 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 57 еп.    
17.30 “Новини”
18.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 39 еп.  
18.30 “Безценната перла” – сериал, 87 еп.
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 "Виетнам" - игр. филм 6 еп. /п/
21.30 “Безценната перла” – сериал, 87 еп. /п/
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Жоакина" - сериал, 10 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ЧЕТВЪРТЪК – 16.08.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 87 еп. /п/ 
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 57 еп. /п/  
08.00 “Робин Худ” – аним. филм, 38, 39 еп. /п/
09.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 39 еп.. /п/
09.30 "Жоакина" - сериал, 11 еп.
10.30 "Виетнам" - игр. филм, 7 еп.
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 57 еп. /п/  
13.30 “Издирва се” - игр. филм
15.30 “Лешояди” - док. филм, 2 еп.
16.00 “Робин Худ” – аним. филм, 40 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 58 еп.  
17.30 “Новини”
18.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 40 еп.    
18.30 “Безценната перла” – сериал, 88 еп. 
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 "Виетнам" - игр. филм, 7 еп. /п/
21.30 “Безценната перла” – сериал, 88 еп. /п/
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Жоакина" - сериал, 11 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ПЕТЪК – 17.08.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 88 еп. /п/ 
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 58 еп. /п/  
08.00 “Робин Худ” – аним. филм, 39, 40 еп. /п/
09.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 40 еп. /п/
09.30 "Жоакина" - сериал, 12 еп.
10.30 "Виетнам" - игр. филм, 8 еп.
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 58 еп. /п/  
13.30 “Камуфлаж” – игр. филм
15.30 “Лешояди” - док. филм, 3 еп
16.00 “Робин Худ” – аним. филм, 41 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 59 еп.  
17.30 “Новини”
18.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 41 еп.    
18.30 “Безценната перла” – сериал, 89 еп.  
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 "Виетнам" - игр. филм, 8 еп. /п/
21.30 “Безценната перла” – сериал, 89 еп. /п/ 
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Жоакина" - сериал, 12 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 18.08.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 89 еп. /п/       
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 59 еп. /п/ 
08.00 “Робин Худ” – аним. филм, 40, 41 еп. /п/
09.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 41 еп. /п/
09.30 "Жоакина" - сериал, 13 еп.
10.30 “Къртицата” – игр. филм 10 еп. /п/
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 59 еп. /п/ 
13.30 “Лабиринти” - игр. филм
15.30 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 42 еп. 
16.00 “Робин Худ” – аним. филм, 42 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 60 еп.    
17.30 “Найтмен” – игр. филм, 7 еп
18.30 “Безценната перла” – сериал, 90 еп.
19.15 “Нощта преди Коледа” – аним. филм
20.00 “Къртицата” – игр. филм 11 еп.
21.30 “Безценната перла” – сериал, 90 еп. /п/ 
22.15 "Жоакина" - сериал, 13 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


НЕДЕЛЯ – 19.08.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 90 еп. /п/ 
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 60 еп. /п/  
08.00 “Робин Худ” – аним. филм, 41, 42 еп. /п/
09.00 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 42 еп. /п/
09.30 "Жоакина" - сериал, 14 еп.
10.30 “Къртицата” - игр. филм 11 /п/
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 60 еп. /п/  
13.30 “Лятото на Пинг Понга” - игр. филм
15.30 “Легендата за Зоро” – аним. филм, 43 еп.   
16.00 “Робин Худ” – аним. филм, 43 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 61 еп.
17.30 “Найтмен” – игр. филм 8 еп.
18.30 “Безценната перла” – сериал, 91 еп.
19.15 “Франклин и вълшебната Коледа” – аним. филм
20.00 “Къртицата” - игр. филм 12
21.30 “Безценната перла” – сериал, 91 еп. /п/ 
22.15 "Жоакина" - сериал, 14 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"