ПОНЕДЕЛНИК – 18.06.2018 
  
06.00 “Безценната перла” – сериал, 28 еп. /п/ 
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 118 еп. /п/  
08.00 “Франклин” – аним. филм, 31, 32 еп. /п/
09.00 “Кибербитка” – аним. филм, 6 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 118 еп.
10.30 “ТУ Пак завинаги" - игр. филм
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 118 еп. /п/ 
13.30 “Аржентинско танго” – игр. филм
15.30 “Новини”
16.00 “Франклин” – аним. филм, 33 еп.
16.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 119 еп.    
17.30 “Новини”
18.00 “Кибербитка” – аним. филм, 7 еп.  
18.30 “Безценната перла” – сериал, 29 еп.
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/ 
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 118 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ВТОРНИК – 19.06.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 29 еп. /п/ 
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 119 еп. /п/  
08.00 “Франклин” – аним. филм, 32, 33 еп. /п/
09.00 “Кибербитка” – аним. филм, 7 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 119 еп.
10.30 “Ал Капоне” – игр. филм
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 119 еп. /п/  
13.30 “Протоколът Уиндзор” – игр. филм
15.30 “Новини” 
16.00 “Франклин” – аним. филм, 34 еп.
16.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 120 еп. 
17.30 “Новини”
18.00 “Кибербитка” – аним. филм, 8 еп.    
18.30 “Безценната перла” – сериал, 30 еп.  
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/
21.30 “Безценната перла” – сериал, 30 еп. /п/ 
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 119 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 20.06.2018 
  
06.00 “Безценната перла” – сериал, 30 еп. /п/ 
07.00 “Наричаха я Луна” – сериал, 120 еп. /п/  
08.00 “Франклин” – аним. филм, 33, 34 еп. /п/
09.00 “Кибербитка” – аним. филм, 8 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 120 еп.
10.30 “Полицейско управление ЕЛ" - игр. филм 
12.30 “Наричаха я Луна” – сериал, 120 еп. /п/ 
13.30 “Подводно течение” – игр. филм
15.30 “Новини”  
16.00 “Франклин” – аним. филм, 35 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 1 еп.    
17.30 “Новини”
18.00 “Кибербитка” – аним. филм, 9 еп.  
18.30 “Безценната перла” – сериал, 31 еп.
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/
21.30 “Безценната перла” – сериал, 31 еп. /п/
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 120 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ЧЕТВЪРТЪК – 21.06.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 31 еп. /п/ 
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 1 еп. /п/  
08.00 “Франклин” – аним. филм, 34, 35 еп. /п/
09.00 “Кибербитка” – аним. филм, 9 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 121 еп.
10.30 “Вчера, днес и утре” - игр. филм
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 1 еп. /п/  
13.30 “Феникс” - игр. филм
15.30 “Новини”
16.00 “Франклин” – аним. филм, 36 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 2 еп.  
17.30 “Новини”
18.00 “Кибербитка” – аним. филм, 10 еп.    
18.30 “Безценната перла” – сериал, 32 еп. 
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/
21.30 “Безценната перла” – сериал, 32 еп. /п/
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 121 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ПЕТЪК – 22.06.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 32 еп. /п/ 
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 2 еп. /п/  
08.00 “Франклин” – аним. филм, 35, 36 еп. /п/
09.00 “Кибербитка” – аним. филм, 10 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 122 еп.
10.30 “Изгубеният рай”  – игр. филм
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 2 еп. /п/  
13.30 “Елса и Фред” – игр. филм
15.30 “Новини”
16.00 “Франклин” – аним. филм, 37 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 3 еп.  
17.30 “Новини”
18.00 “Кибербитка” – аним. филм, 11 еп.    
18.30 “Безценната перла” – сериал, 33 еп.  
19.30 “Новини” – центр. емисия 
20.00 “Футболна среща „Ботев” – Враца“ /п/
21.30 “Безценната перла” – сериал, 33 еп. /п/ 
22.30 “Новини” /п/  
23.00 "Любовен облог" - сериал, 122 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 23.06.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 33 еп. /п/       
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 3 еп. /п/ 
08.00 “Франклин” – аним. филм, 36, 37 еп. /п/
09.00 “Кибербитка” – аним. филм, 11 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 123 еп.
10.30 “Агент 117” – игр. филм
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 3 еп. /п/ 
13.30 “Хроникитена Ридик” - игр. филм
15.30 “Кибербитка” – аним. филм, 12 еп. 
16.00 “Франклин” – аним. филм, 38 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 4 еп.    
17.30 “Вселената след края на земята” – док. филм,
18.30 “Безценната перла” – сериал, 34 еп.
19.15 “Алиса в страната на чудесата” – аним. филм
20.00 “Черните вълци 3" - игр. филм 3 еп.
21.30 “Безценната перла” – сериал, 34 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 123 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


НЕДЕЛЯ – 24.06.2018 
 
06.00 “Безценната перла” – сериал, 34 еп. /п/ 
07.00 “Преуспелите Пелс” – сериал, 4 еп. /п/  
08.00 “Франклин” – аним. филм, 37, 38 еп. /п/
09.00 “Кибербитка” – аним. филм, 12 еп. /п/
09.30 "Любовен облог" - сериал, 124 еп.
10.30 “Леон” - игр. филм
12.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 4 еп. /п/  
13.30 “Адмирал” - игр. филм
15.30 “Кибербитка” – аним. филм, 13 еп.   
16.00 “Франклин” – аним. филм, 39 еп.
16.30 “Преуспелите Пелс” – сериал, 5 еп.
17.30 “Арктическа зона” – док. филм
18.30 “Безценната перла” – сериал, 35 еп.
19.15 “Каспър” – аним. филм
20.00 “Черните вълци 4” – игр. филм 4 еп.
21.30 “Безценната перла” – сериал, 35 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 124 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"