Развиват професионалното образование в Дунавския регион

  11 Октомври 2017, 18:09     0

Модернизиране и развитие на професионалното образование и партньорство в тази насока между страните от Дунавския регион са основен акцент в проект, в чиято реализация участват ТПП – Враца и РУО. Разработката е стартирала в началото на 2017-та, а изпълнението ѝ ще продължи година и половина. Общо 14 са държавите, които ще работят за укрепване на партньорствата и ще подкрепят реформата в професионалното образование и обучение. Необходимостта от дуално професионално образование е изключително голяма, тъй като не могат да се задоволят потребностите на бизнеса като кадрова обезпеченост, каза Илияна Филипова, изпълнителен директор на ТПП – Враца.