План-приемът – балансиран в полза на бизнеса

  16 Януари 2018, 16:17     0

Реформата в образователната система, която беше направена преди години е причина за същественото разминаване между квалификацията на завършващите средно образование и реалната нужда на бизнеса от кадри. Системата с делегираните бюджети, при които парите следват ученика, всъщност вреди на образвателната система. Около това становище се обединиха участниците в работна среща, свързана с план-приема след 7-клас на територията на община Враца. Според началника на РУО Галина Евденова нашия регион е един от малкото в страната, в които профилираното образование има превес. В същото време в Кюстендил например няма нито една профилирана гимназия. Тенденцията е към намаляване броя на учениците, като завършващите 7-ми клас тази учебна година са 579. Те са достатъчни за запълването на 23 паралелки, като реалният план-прием е съобразен с тези цифри. В същото време държавна политика е да се заложи на професионалното обучение, което ще бъде съобразено с нуждите на бизнеса. Идеята за промяната е освен да се приемат повече ученици в професионалните паралелки, те да бъдат ангажирани в дуална форма на обучение, при която учениците от 11-ти и 12-ти клас ще получават заплата и ще им се трупа трудов стаж за дните, прекарани в производствена практика в предприятията. Дуално обучение в община Враца ще предлагат трите порфесионални гимназии. ъпреки, че родителите на деца, които завършват 7-ми клас във врачански училища се обявиха против промените в план-приема и дори поискаха в апел до кмета да се запази броят на профилираните паралелки, оказва се бизнесът е удовлетворен от предвиденото преразпределение. В потвърждение на дадената висока оценка е и конкретна нужда от кадри, която е заявена в една от професионалните гимназии във Враца – ПТГ “Н.Й.Вапцаров”. За да има след няколко години реален резултат от въвеждането на промяната в план приема е важно не само в какви професии ще се обучават учениците, но и как. Според директора на “Бюро по труда” Маргарита Ангелова за да бъде ефекта за бизнеса наистина такъв какъвто се очаква е необходимо да се започва още от рано ориентирането на децата към определени професии. В тази връзка представителите на бизнеса заявиха готовност да популяризират дейността си пред децата и техните родители, така че да спомогнат за ранното кариерно ориентиране. Само по този начин завърщшващите основно образование могат да бъдат стимулирани да изберат професионалните паралелки. Също така е важно да се промени порочната практика парите да следват ученика, за да няма прием на всяка цена с цел увеличаване бюджета на дадено училище за сметка на качеството на образованието и реалните нужди от квалифицирани кадри за фирмите от конкретен регион.Последни новини

На чаша руски чай

   23 Февруари 2018   0

Враца - украсена за Баба Марта

   23 Февруари 2018   0

Междуучилищен обмен

   23 Февруари 2018   0

 Анкета

Какво отопление използвате през зимата?


Виж резултатите