Опасни спинери

  17 Юли 2017, 19:11     0

Опасност за здравето крият близо 60% от спинерите, проверени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. При извършените проверки е установено, че те не отговарят на изискванията за безопасност.Нова национална програма за насърчаване на заетостта е одобрена от Националния съвет към Министерството на труда и социалната политика. Чрез нея се цели повишаване на заетостта, знанията и уменията на безработни в неравностойно положение на пазара на труда от общини с високо равнище на безработица.