Нов проект за обучение

  16 Юни 2017, 17:22     0

Нова възможност се дава на заети лица от Врачанско да придобият квалификация или ключова компетентност.
 Агенцията по заетостта вече стартира приема на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Това е продължение на програмите „Аз мога“ и „Аз мога повече“, реализирани през предходния програмен период. Повече информация за схемата даде директорът на Бюрото по труда във Враца Маргарита Ангелова.