Насилието над деца се увеличава

  02 Април 2015, 15:46     0
Създаването на пилотен модел за оценка и подкрепа на децата-жертви на насилие е основна тема на международна конференция, която Институтът за социални дейности и практики организира до 3 април във Видин. Ще работи съвместно с всички заинтересовани институции в областния град по пилотирането на този модел в рамките на следващите 10 месеца. Тридневната конференция дава началото на процеса. Форумът е част от международния проект „Чуй детето- приятелско правосъдие“. Между временно специалисти отчитат, че насилието над деца се увеличава. Всяка година по над 3000 случая на деца,жертви на сексуално или друго насилие работят центровете за социални услуги.