Контрол на дейностите по Водния цикъл

  31 Май 2017, 16:53     0

Трета работна среща, свързана с контрола на изпълнението на дейностите по проект „Интегриран проект за воден цикъл на Враца“ се проведе в Заседателната зала на общинска администрация. Екипът на Община Враца отчете напредъка и изпълнението на проекта за Водния цикъл и докладва изпълнението на дейностите по процедурите, свързани с получаване на разрешение за строеж за захранващия водопровод от яз. „Среченска бара” до град Враца.