Готовност за жътвената кампания

  16 Юни 2017, 14:14     0

Подготовката на жътвената кампания във Врачанско е обсъдена на работна среща между заместник областния управител Мирослав Комитски, представители на регионалния съюз на зърнопроизводителите, Областно пътно управление и КАТ – Враца. Особено внимание е обърнато на трудностите, които земеделските производители срещат при придвижването на селскостопанската техника по републиканската пътна мрежа по време на жътвената кампания, както и възможностите за придвижването им по алтернативни маршрути.