ЧЕЗ провери съоръженията в близост до училища и детски градини

  11 Септември 2017, 15:56     0

ЧЕЗ извърши извънредни обходи и огледи на съоръженията от електроразпределителната мрежа, които захранват учебни заведения. Целта на кампанията, която се осъществява в началото на всяка учебна година, е да потвърди техническата безопасност на обектите по мрежата. Проверени са съоръженията около всички училища и детски градини, които се намират на обслужваната от компанията територия в Западна България.