2 фирми от Враца в надпревара за обществена поръчка

  19 Юни 2017, 15:38     0


28 оферти са подадени за участие в обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проекти по оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. Обособените позиции, за които са подали документи кандидатите са 4.