ПОНЕДЕЛНИК – 29.05.2023 
  
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 157 еп. /п/
07.00 "Любовен облог” – сериал, 114 еп.  
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 118 еп.    
09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 34 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 246 еп.    
10.30 "Възпитание на феите" - игр. филм
12.30 "Любовен облог” – сериал, 114 еп. /п/ 
13.30 "Търсачи на приключения" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 23 еп., 24 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 118 еп. /п/
17.30 "Джо” – сериал, 2 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 158 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Елза и Фред" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 158 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 246 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ВТОРНИК – 30.05.2023 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 158 еп. /п/
07.00 "Любовен облог” – сериал, 115 еп.      
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 119 еп.   
09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 35 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 247 еп. 
10.30 "Пианото" - игр. филм
12.30 "Любовен облог” – сериал, 115 еп. /п/
13.30 "Булевард на революцията" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 25 еп., 26 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 119 еп. /п/
17.30 "Джо” – сериал, 3 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 159 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Труден избор" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 159 еп. /п/ 
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 247 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 31.05.2023 
 
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 159 еп. /п/
07.00 "Любовен облог” – сериал, 116 еп.   
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 120 еп.  
09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 36 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 248 еп.   
10.30 "Адски дъжд" - игр. филм
12.30 "Любовен облог” – сериал, 116 еп. /п/ 
13.30 "Фантомас се развихря" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 27 еп., 28 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 120 еп. /п/
17.30 "Джо” – сериал, 4 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 160 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Лечителят" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 160 еп. /п/ 
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 248 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ЧЕТВЪРТЪК – 01.06.2023 
 
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 160 еп. /п/ 
07.00 "Любовен облог” – сериал, 117 еп.   
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 121 еп.     
09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 37 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 249 еп. 
10.30 "Подземен свят" - игр. филм
12.30 "Любовен облог” – сериал, 117 еп. /п/  
13.30 "Фан фан лалето" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 29 еп., 30 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 121 еп. /п/
17.30 "Джо” – сериал, 5 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 1 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Черен хоризонт" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 1 еп. /п/ 
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 249 еп. /п/ 
00.00 "Край на програмата"

 ПЕТЪК – 02.06.2023  

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 1 еп. /п/
07.00 "Любовен облог” – сериал, 118 еп.   
08.00 "Страниците от живота" - сериал, 122 еп.   
09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 38 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 250 еп. 
10.30 "Хлапетата на Америка" - игр. филм
12.30 "Любовен облог” – сериал, 118 еп. /п/  
13.30 "Агент 117" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 31 еп., 32 еп.
16.30 "Страниците от живота" - сериал, 122 еп. /п/
17.30 "Джо” – сериал, 6 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 2 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Последният легион"- игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 2 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 250 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 03.06.2023 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 2 еп. /п/     
07.00 "Любовен облог” – сериал, 119 еп.  
08.00 "Малката мечка" – аним. филм
08.45 "Индианската принцеса"- аним. филм
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 251 еп. 
10.30 "Планета земя" - док. филм, 33 еп., 34 еп.
11.30 "Кво Вадис" - сериал, 5 еп.
12.30 "Любовен облог” – сериал, 119 еп. /п/ 
13.30 "Кажи здравей на татко" - игр. филм
15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 39 еп.
15.30 "Страниците от живота" - сериал, 123 еп.  
16.30 "Джо” – сериал, 7 еп.
17.30 "Кво Вадис" - сериал, 5 еп./п/ 
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 3 еп.
19.15 "Жоакина" - сериал, 36 еп.   
20.00 "Циганско време" 1 част - игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 3 еп. /п/
22.15 "Дивият ангел" - сериал, 251 еп. /п/
23.00 "Страстта към животните" - док. филм
00.00 "Край на програмата"НЕДЕЛЯ – 04.06.2023 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 3 еп. /п/ 
07.00 "Любовен облог” – сериал, 120 еп.     
08.00 "Франклин отново на училище" – аним. филм
08.45 "Хепи малкият" - аним. филм
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 252 еп.      
10.30 "Планета земя" - док. филм, 35 еп., 36 еп.
11.30 "Кво Вадис" - сериал, 6 еп.
12.30 "Любовен облог” – сериал, 120 еп. /п/  
13.30 "колела" - игр. филм
15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 40 еп.
15.30 "Страниците от живота" - сериал, 123 еп. /п/
16.30 "Джо” – сериал, 8 еп.
17.30 "Кво Вадис" - сериал, 6 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 4 еп.
19.15 "Жоакина" - сериал, 37 еп.
20.00 "Циганско време" 2 част - игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 4 еп. /п/ 
22.15 "Дивият ангел" - сериал, 252 еп. /п/
23.00 "Вселената краят на земята" - док. филм
00.00 "Край на програмата"