ПОНЕДЕЛНИК – 02.08.2021 
  
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 79 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 23 еп. 
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 108 еп.
09.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 10 еп., 11 еп., 12 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 47 еп.   
10.30 "Дори ангелите ядат боб" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 23 еп.  /п/ 
13.30 “Денят на Свети Валентин" – игр. филм
15.30 "Монголия" - док. филм
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 108 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 14 еп.
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 80 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 “Жега в градът“ - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 80 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 47 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ВТОРНИК – 03.08.2021 
 
06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 80 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 24 еп.  
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 109 еп.
09.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 11 еп., 12 еп., 13 еп.   
09.30 "Любовен облог" - сериал, 48 еп.      
10.30 "Мисията"- игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 24 еп. /п/ 
13.30 “Бананения Джо" – игр. филм
15.30 "Около светът" - док. филм, 1 еп., 2 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 109 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 15 еп.
18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 81 еп. 
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "10 жертва" - игр.филм
22.00 "Новини" /п/  
22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 81 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 48 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 04.08.2021 
  
06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 81 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 25 еп.   
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 110 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 1 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 49 еп.   
10.30 "Аржентинско танго" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 25 еп. /п/ 
13.30 "Червеният камион" - игр. филм
15.30 "Около светът" - док. филм, 3 еп., 4 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 110 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 16 еп.
18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 82 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Планината на ботуша" - игр.филм
22.00 "Новини" /п/  
22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 82 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 49 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ЧЕТВЪРТЪК – 05.08.2021 
 
06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 82 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 26 еп.
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 111 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 2 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 50 еп.    
10.30 "Последна гара" - игр. филм.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 26 еп. /п/ 
13.30 “Възпитание на феите” - игр. филм
15.30 "Около светът" - док. филм, 5 еп., 6 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 111 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 17 еп.
18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 83 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Пианото" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 83 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 50 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ПЕТЪК – 06.08.2021  
 
06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 83 еп. /п/
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 27 еп.    
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 112 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 3 еп.
09.30 "Любовен облог" - сериал, 51 еп.   
10.30 "Правилата на привличане" - игр. филм
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 27 еп. /п/  
13.30 "Търсачи на приключения" - игр. филм.
15.30 "Около светът" - док. филм, 7 еп., 8 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 112 еп. /п/
17.30 “Жоакина” – сериал, 18 еп.
18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 84 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Елза и Фред" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 84 еп. /п/
23.20 "Любовен облог" - сериал, 51 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


СЪБОТА – 07.08.2021 

06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 84 еп. /п/      
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 28 еп.  
08.00 "Принцът и просякът"  - аним. филм
08.45 "Цар лъв" - аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 52 еп.   
10.30 "Около светът" - док. филм, 9 еп., 10 еп.
11.30 "Истински лъжи" - сериал, 3 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 28 еп. /п/ 
13.30 "Аленото цвете" - игр. филм 
15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 4 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 113 еп. 
16.30 “Жоакина” – сериал, 19 еп.
17.30 "Истински лъжи" - сериал, 3 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 85 еп.
19.15 "Къртицата" - сериал,сезон 1, 3 епизод  
20.00 “Стрелци” – игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 85 еп. /п/ 
22.15 "Любовен облог" - сериал, 52 еп. /п/
23.00 "Зeмя на прицел" 1 част - док. филм
00.00 "Край на програмата"


НЕДЕЛЯ – 08.08.2021 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 85 еп. /п/ 
07.00 "Страниците от живота” – сериал, 29 еп.    
08.00 "Зоро" - аним. филм
09.30 "Любовен облог" - сериал, 53 еп.    
10.30 "Около светът" - док. филм, 11 еп., 12 еп.
11.30 "Черни коне" - сериал, 1 еп., 2 еп.
12.30 "Страниците от живота” – сериал, 29 еп. /п/ 
13.30 "Колела" - игр. филм 
15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 5 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 113 еп. /п/    
16.30 “Жоакина” – сериал, 20 еп.
17.30 "Черни коне" - сериал, 1 еп., 2 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 86 еп.
19.15 "Къртицата" - сериал,сезон 1, 4 епизод  
20.00 “Отмъщението” – игр. филм 
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 86 еп. /п/
22.15 "Любовен облог" - сериал, 53 еп. /п/
23.00 "Зeмя на прицел" 2 част - док. филм
00.00 "Край на програмата"