ПОНЕДЕЛНИК – 16.05.2022 
  
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 12 еп. /п/
07.00 "Глукхар” – сериал, 9 еп. 
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 194 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 13 еп.
09.30 "Страниците от живота" - сериал, 32 еп.   
10.30 "Стая с изглед" - игр. филм.
12.30 "Глукхар” – сериал, 9 еп. /п/ 
13.30 "Зона Замфирова" - игр. филм
15.30 "Втората световна война" 1 част - док. филм
16.30 "Дивият ангел" - сериал, 194 еп. /п/
17.30 “Найтмен” – сериал, 18 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 13 еп. 
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Смъртоносна игра" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 13 еп. /п/
23.20 "Страниците от живота" - сериал, 32 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ВТОРНИК – 17.05.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 13 еп. /п/
07.00 "Глукхар” – сериал, 10 еп.     
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 195 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 14 еп.
09.30 "Страниците от живота" - сериал, 33 еп.
10.30 "Силата на урагана" - игр. филм.
12.30 "Глукхар” – сериал, 10 еп. /п/
13.30 "Въздушна ярост" - игр. филм
15.30 "Втората световна война" 2 част - док. филм
16.30 "Дивият ангел" - сериал, 195 еп. /п/
17.30 “Найтмен” – сериал, 19 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 14 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Замръзналата река" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 14 еп. /п/
23.20 "Страниците от живота" - сериал, 33 еп./п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 18.05.2022 
 
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 14 еп. /п/
07.00 "Глукхар” – сериал, 11 еп.  
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 196 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 15 еп.
09.30 "Страниците от живота" - сериал, 34 еп.  
10.30 "Вие сте голям красавец" - игр. филм.
12.30 "Глукхар” – сериал, 11 еп. /п/ 
13.30 "Млади, красиви, прецакани" - игр. филм
15.30 "Покушението на Ленин" - док. филм
16.30 "Дивият ангел"" - сериал, 196 еп. /п/
17.30 “Найтмен” – сериал, 20 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 15 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Ръката на смъртта" - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 15 еп. /п/
23.20 "Страниците от живота" - сериал, 34 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ЧЕТВЪРТЪК – 19.05.2022 
 
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 15 еп. /п/ 
07.00 "Глукхар” – сериал, 12 еп. 
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 197 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 16 еп.
09.30 "Страниците от живота" - сериал, 35 еп.
10.30 "Катин" - игр. филм
12.30 "Глукхар” – сериал, 12 еп. /п/  
13.30 "феникс"  - игр. филм
15.30 "Сталин" - док. филм
16.30 "Дивият ангел" - сериал, 197 еп. /п/
17.30 “Найтмен” – сериал, 21 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 16 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Чочарка" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 16 еп. /п/
23.20 "Страниците от живота" - сериал, 35 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ПЕТЪК – 20.05.2022  

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 16 еп. /п/
07.00 "Глукхар” – сериал, 13 еп.  
08.00 "Дивият ангел" - сериал, 198 еп. 
09.00 "Франклин" - аним. филм, 17 еп.
09.30 "Страниците от живота" - сериал, 36 еп.
10.30 "Есен в Ню Йорк" - игр. филм
12.30 "Глукхар” – сериал, 13 еп. /п/  
13.30 "Ранно щастие" - игр. филм
15.30 "Земя на прицел" 1 и 2 част - док. филм
16.30 "Дивият ангел" - сериал, 198 еп. /п/
17.30 “Найтмен” – сериал, 22 еп.
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 17 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Особеностите на руския риболов"- игр. филм
22.00 "Новини" /п/
22.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 17 еп. /п/
23.20 "Страниците от живота" - сериал, 36 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СЪБОТА – 21.05.2022 
 
06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 17 еп. /п/     
07.00 "Глукхар” – сериал, 14 еп. 
08.00 “Принцът и Просякът" – аним. филм
08.45 "Малката пшринцеса Хайди"- аним. филм
09.30 "Страниците от живота" - сериал, 37 еп. 
10.30 "Около светът" - док. филм, 1 еп., 2 еп.
11.30 "Кво Вадис" - сериал, 2 еп.
12.30 "Глукхар” – сериал, 14 еп. /п/ 
13.30 "Отмъщението" - игр. филм
15.00 "Франклин" - аним. филм, 18 еп.
15.30 "Дивият ангел" - сериал, 199 еп. 
16.30 “Черните вълци” – сериал, 1 еп.
17.30 "Кво Вадис" - сериал, 2 еп. /п/ 
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 18 еп.
19.15 "Жоакина" - сериал, 11 епизод    
20.00 "Стрелци" - игр. филм
21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 18 еп. /п/ 
22.15 "Страниците от живота" - сериал, 37 еп. /п/ 
23.00 “Йелоустоун" - док. филм
00.00 "Край на програмата"

 


НЕДЕЛЯ – 22.05.2022 

06.00 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 18 еп. /п/ 
07.00 "Глукхар” – сериал, 15 еп.     
08.00 “Всички кучета отиват в рая0" – аним. филм
09.30 "Страниците от живота" - сериал, 38 еп.     
10.30 "Около светът" - док. филм, 3 еп., 4 еп.
11.30 "Кво Вадис" - сериал, 3 еп.
12.30 "Глукхар” – сериал, 15 еп. /п/  
13.30 "Колела" - игр. филм
15.00 "Франклин" - аним. филм, 19 еп.
15.30 "Дивият ангел" - сериал, 199 еп. /п/
16.30 “Черните вълци” – сериал, 2 еп.
17.30 "Кво Вадис" - сериал, 3 еп. /п/
18.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 19 еп.
19.15 "Жоакина" - сериал, 12 епизод    
20.00 "Оправдани" - игр. филм
21.30 “Преуспелите г-н и г-жа Пелс” – сериал, 19 еп. /п/ 
22.15 "Страниците от живота" - сериал, 38 еп. /п/
23.00 "Адолф Хитлер" - док. филм
00.00 "Край на програмата"