ПОНЕДЕЛНИК – 10.05.2021 
  
06.00 “Страниците от живота” – сериал, 145 еп. /п/ 
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 14 еп.
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 37 еп.
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 23 еп.   
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 233 еп.  
10.30 "Лечителят" - игр. филм
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 14 еп. /п/ 
13.30 “Фан фан лалето" – игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 12 еп., 13 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 37 еп. /п/
17.30 “Кво Вадис” – сериал, 6 еп.
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 146 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 “Черен хоризонт“ - игр. филм 
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 146 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 233 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ВТОРНИК – 11.05.2021 
 
06.00 “Страниците от живота” – сериал, 146 еп. /п/ 
07.00 “Сянката на Елена” – сериал, 15 еп.  
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 38 еп.
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 24 еп.   
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 234 еп.   
10.30 "Хлапетата на Америка"- игр. филм
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 15 еп. /п/ 
13.30 “Агент 117" – игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 14 еп., 15 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 38 еп. /п/
17.30 “Черните вълци” – сериал, 1 еп.
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 147 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Деца на Америка" - игр.филм
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 147 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 234 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


СРЯДА – 12.05.2021 
  
06.00 “Страниците от живота” – сериал, 147 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 16 еп.   
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 39 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 25 еп. 
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 235 еп.   
10.30 "Последният легион" - игр. филм.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 16 еп. /п/ 
13.30 "Пушкин последен дуел" - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 16 еп., 17 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 39 еп. /п/
17.30 “Черните вълци” – сериал, 2 еп.
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 148 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Протоколът Уиндзор" - игр.филм
22.00 "Новини" /п/  
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 148 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 235 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"


ЧЕТВЪРТЪК – 13.05.2021 
 
06.00 “Страниците от живота” – сериал, 148 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 17 еп. 
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 40 еп. 
09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 26 еп.   
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 236 еп.    
10.30 "Професионалистът" - игр. филм.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 17 еп. /п/ 
13.30 “Синята пеперуда” - игр. филм
15.30 "Планета земя" - док. филм, 18 еп., 19 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 40 еп. /п/
17.30 “Черните вълци” – сериал, 3 еп.
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 149 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Смелостта да обичаш" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 149 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 236 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


ПЕТЪК – 14.05.2021  
 
06.00 “Страниците от живота” – сериал, 149 еп. /п/
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 18 еп.    
08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 41 еп. 
09.00 "Д-р Снагълс" - аним. филм, 1 еп.
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 237 еп.   
10.30 "Смъртоносна игра" - игр. филм
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 18 еп./п/  
13.30 "Седмият ден" - игр. филм.
15.30 "Планета земя" - док. филм, 20 еп., 21 еп.
16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 41 еп. /п/
17.30 “Черните вълци” – сериал, 4 еп.
18.30 “Страниците от живота” – сериал, 150 еп.
19.30 "Новини" - центр. емисия
20.00 "Тъндър Пойнт" - игр. филм
22.00 "Новини" /п/ 
22.30 “Страниците от живота” – сериал, 150 еп. /п/
23.20 "Дивият ангел" - сериал, 237 еп. /п/
00.00 "Край на програмата"

 


СЪБОТА – 15.05.2021 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 150 еп. /п/      
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 19 еп.   
08.00 "Снежанка и седемте джуджета"  - аним. филм
08.46 "Принцът и просякът"- аним. филм
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 238 еп.   
10.30 "Планета земя" - док. филм, 22 еп., 23 еп.
11.30 "Жоакина" - сериал, 36 еп.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 19 еп. /п/ 
13.30 “Стрелеца" - игр. филм 
15.00 "Д-р Снагълс" - аним. филм, 2 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 42 еп. 
16.30 “Черните вълци” – сериал, 5 еп.
17.30 "Жоакина" - сериал, 36 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 1 еп.
19.15 "Джо" - сериал, 8 епизод 
20.00 “Техеран 43” 1 част – игр. филм
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 1 еп. /п/ 
22.15 "Дивият ангел" - сериал, 238 еп. /п/
23.00 "Коктейлът Дудаев" - док. филм
00.00 "Край на програмата"


НЕДЕЛЯ – 16.05.2021 
 
06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 1 еп. /п/ 
07.00 "Сянката на Елена” – сериал, 20 еп.    
08.00 "Зоро"  - аним. филм
09.30 "Дивият ангел" - сериал, 239 еп.    
10.30 "Планета земя" - док. филм, 24 еп., 25 еп.
11.30 "Жоакина" - сериал, 37 еп.
12.30 "Сянката на Елена” – сериал, 20 еп. /п/ 
13.30 “Момичето на татко"- игр. филм 
15.00 "Д-р Снагълс" - аним. филм, 3 еп.
15.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 42 еп. /п/    
16.30 “Черните вълци” – сериал, 6 еп.
17.30 "Жоакина" - сериал, 37 еп. /п/
18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 2 еп.
19.30 "Черни коне" - сериал, 1 епизод 
20.00 “Техеран 43” 2 част – игр. филм 
21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 2 еп. /п/
22.15 "Дивият ангел" - сериал, 239 еп. /п/
23.00 "Адолф Хитлер" - док. филм
00.00 "Край на програмата"