Трудовата инспекция глоби работодатели за 4 200 лв.

  11 Юни 2021, 19:25     

99 предприятия от различни отрасли на икономиката са проверени от Инспекцията по труда във Враца през изминалия месец май. 9 от тях са по постъпили сигнали на граждани и организации. Общо констатираните нарушения са малко над 339 на брой. Задължителните за изпълнение предписания в резултат на извършените проверки са 336. Актовете за административни нарушения са 7, като един от тях е за работа без трудов договор и един за неизпълнено предписание. Издадените наказателни постановления от контролните органи са общо 7. Те са за общата сума от 4 200 лева. Всички са издадени на работодатели. Влезлите в сила от предходен период глоби са 10 на брой, за сумата от 1 400 лева.