Слаб интерес - за безплатната подмяна на печки с по-екологични уреди

  04 Август 2021, 19:07     

Само 190 домакинства от Монтана  са кандидатствали за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични, по основната схема на програма LIFE за подобряване качеството на атмосферния въздух. По този проект в община Монтана могат да бъдат подменени отоплителните уреди на 478 домакинства. Тъй като квотота е изпълнена по-малко от половината, предстои до края на месеца да бъде обявена нова покана за набиране на кандидати. 

Одобрените за отопление с природен газ  в едномесечен срок трябва да представят  в общината технически проект за газификация на имота. Този разход е за сметка на кандидата.

Ако е избрано отопление с пелетна камина с водна риза или с котел на пелети, одобреният кандидат също в  едномесечен срок от обявяване на резултатите трябва да представи в общината техническа схема на инсталацията.