Слаб интерес към ваксините сред педагози

  04 Август 2021, 19:22     

Все още не е обявено официално, че педагозите и училищния персонал ще  имат право на 2 дни допълнителен платен отпуск, ако се ваксинират срещу COVID. Това потвърдиха представители на учителските синдикати в Монтана. 

От  КТ”Подкрепа” настояват, ако наистина се подпише анекс към колективния трудов договор с Министерството на образованието, допълнителен отпуск да има и за учителите и непедагогическия персонал, които вече са си поставили ваксина. 940 души или това е около 1/3 са с поставена ваксина от заетите в системата на образованието в област Монтана.