Преустановяването на присъствените занятия ще се определя локално

  02 Септември 2021, 16:37     
Източник: mediapool.bg

Учебната година ще започне присъствено, като решението за преустановяване на присъствените занятия ще се определя локално, според нивата на заболеваемост - колко болни ученици и учители има, и ще се решава на ниво училище и населено място обяви министърът на образованието и науката Николай Денков. Според него предимството на този подход е, че няма нужда да бъдат затваряни училищата във всички населени места заради висока заболеваемост в съответния областен град, разясни министърът. Той каза това след края на среща в Министерския съвет на координационното звено по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователна система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Образователният министър заяви ,че правителството ще спазва принципа училищата да бъдат затваряни последни и отваряни първи.