Предложение за тунелите под "Петрохан"

  05 Август 2022, 19:20     

Преди края на мандата си като областен управител на Монтана, Ванина Вецина е изготвила предложение за модерна транспортна  връзка от София до Берковица. Идейният проект включва изграждането на два тунела под Петрохан - за  ж. п. линия  и магистрален път от столицата до града под Ком.