По-скъпа вода ще плащат в Монтана

  05 Януари 2023, 17:58     

С нова цена на водата  изненада абонатите си В и К Монтана. От 1 януари  2023 г. кубик вода ще струва 4.14 лв. Досега цената бе 3.78 лв. Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране  за поскъпването е от 30 декември и в него е посочено, че социално поносимата цена за района е 4,60 лв/куб.

От сложната и доста неразбираема за обикновения потребител аргументация за новата по-висока цена,  все пак става ясно, че В и К – Монтана и още пет дружества в страната не изпълняват един от основните показатели, заложени в петгодишните им бизнес планове. Това са загубите на вода по мрежата. За Монтана те са над 60 % , а за региона близо 80 %.В и К – Монтана не изпълнява и два други показателя –  налягане във водоснабдителната система и рехабилитация на водопроводната мрежа. Посочено е още, че дружеството си спестява разходите за отпечатване и доставяне на  фактури на всеки от  абонатите, не е приета за експлоатация и пречиствателната станция за отпадни води в с. Копиловци, изградена преди повече от 6 години. Въпреки това КЕВР е одобрила новата по-висока цена. Така за последните 6 месеца питейната вода в Монтана е поскъпнала с над 20 процента.