По-малко са помощите за първокласници в област Монтана

  19 Октомври 2022, 20:02     

Със 100 по-малко са първокласниците в област Монтана, получили помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна година, съобщиха от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Сега помощ е отпусната на 771 първокласници и 827 осмокласници от областта, а през миналата учебна година  помощ е изплатена на  870 първокласници и 845 осмокласници. Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. Сумата се изплаща на два транша. Първата половина от 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта на „ Социално подпомагане“, а вторите 150 лв. - в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата помощ трябва да се върне, ако детето не постъпи в училище, освен ако причина за това е здравословното му състояние. Средствата се възстановяват, и ако ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите