Образците на бюлетините за местните избори са одобрени

  17 Август 2023, 16:43     

Образците на бюлетините за предстоящите на 29 октомври местни избори вече са утвърдени от ЦИК. Те могат да бъдат намерени в сайта на Изборната администрация. Представените образци са съответно за избор на общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство. Избор за кмет на кметство се организира в населените места с население над 100 души с постоянен адрес. Броят на мандатите за общинските съветници също се определя от населението. При общините до 5000 души те са 11. При над 160 хил. население съветниците са 51.