Нови съдии - трима започнаха работа в ОС - Враца

  21 Март 2023, 18:53     

Трима нови съдии започнаха работа в ОС - Враца. Това са магистратите Калин Тодоров, Борис Динев и Христо Христов. Съдия Калин Тодоров има юридически стаж в съдебната система над 21 години.  Кариерата му започва като съдебен кандидат в Окръжен съд – Монтана през 2001 г. Повече от 18 години е юридическият стаж в съдебната система на съдия Борис Динев. Началото на неговата кариера е също през 2001 г., като съдебен кандидат в Окръжен съд – Варна. Целият юридически стаж на съдия Христо Христов – повече от 16 години - е в съдебната система. Първоначално той е назначен за държавен съдебен изпълнител в Районен съд – Велико Търново през 2006 г. Тримата нови магистрати встъпиха в длъжност  след проведен конкурс, обявен през 2019 г. и решения на Съдийската колегия на ВСС.