Монтана в акция срещу пластмасовите бутилки

  09 Август 2022, 18:55     

Монтана е един от градовете, които вече разполагат с креативна инсталация за събиране на пластмасови бутилки, наречена „Шишеяд“. Той е монтиран на един от входовете на парк „Монтанезиум”, където през целия ден намират прохлада деца и възрастни и често край алеите там могат да се видят захвърлени пластмасови бутилки. По график „Шишеядът” ще бъде поставян на различни места в града, като присъствието му там ще е знак и за  акции за почистване на зелени площи, градинки и междублокови пространства. Доброволци вече обявиха  в социалните мрежи първата акция за почистване на  парк „Монтанензиум” в края на настоящата  работна  седмица.