Матурите ще се проведат на 18 и 20 май 2022 г.

  01 Септември 2021, 20:08     

Държавните зрелостни изпити ще се проведат на 18 май и на 20 май 2022 г. А матурите по желание ще бъдат между 26 май и 3 юни 2022 г. Тези дати утвърди министърът на образованието и науката за новата учебна година. Дванадесетокласниците с профилиращо обучение ще положат изпит по български език и по профилиращ предмет. А тези в професионална паралелка по български език и по теория за придобиване на професионална квалификация.

Националните външни оценявания за четвъртокласниците по български език и математика ще бъдат на 26 и 27 май 2022 г., а за учениците в VII и X клас – на 14 и 16 юни. Изпитът по чужд език, който е по желание, ще се проведе на 17 юни.

Първата ваканция ще е на 1 ноември. Коледната ще бъде 10 дни – от 24 декември 2021 г. до 3 януари 2022 г. включително. Междусрочната ще е един ден – на 1 февруари 2022 г., като на следващия ден започва вторият учебен срок.

Десет дни почивка ще имат учениците от I до XI клас през пролетта - от 1 до 10 април 2022 г. За зрелостниците тази ваканция ще е само четири дни – от 7 до 10 април.