Контрол на храните - над 20 са проверените обекти във Врачанско

  22 Март 2023, 19:16     

Акциите на Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна продължават . Само във Врачанско контролния орган е проверил 21 обекта, като някои от тях инспекторите са влизали повече от веднъж.  Вече има съставени и актове за нарушения.

 Д-р Цветелина Тодорова - дир. ОДБХ - Враца
"Съответно, констатираните нарушения са за неправилно съхранение на дадена храна, имаме нарушения по сграден фонд и оборудване, и по непълни търговски документи".

Проверките са съвместна дейност на Агенцията по храните, Комисията за защита на потребителите и НАП. Те стартираха още през февруари, а проверяващите следят и за спекула в цените. 

 Д-р Цветелина Тодорова - дир. ОДБХ - Враца
'Инспекторите от "Контрол на храни", при влизане в обекта, наблюдават условията на съхранение на дадена храна, произхода на дадена храна, който е ключов момент съответно и дали дадения произход, който е обявен на етикета, наистина съответства по търговски документи и след като се извърши проследимост. Също се наблюдава етикетирането на дадена храна. Дали е пълно и дали отговаря на регламент 10.69".


Проверките продължават и в следващите седмици.