Изберете ЧЕЗ Електро за свой търговец на свободния пазар!

  07 Май 2021, 19:40     0

До 10 юни 2021 г. фирмите трябва да сключат договор за доставка на ток на свободния пазар.
Не чакайте последния срок, не рискувайте успеха и сигурността на Вашия бизнес!

ЧЕЗ Електро България е лицензиран търговец на електроенергия на свободен пазар: 
Електроразпределителното дружество се отличава с:
-  атрактивна цена, финансова стабилност, дългосрочна сигурност на доставките на ток
-  заплащане на реално отчетена енергия, без междинни вноски и без разходи за балансиране.

Оферта и информация за сключване на договор може да получите
-  сайт: cez.bg
-  телефон: 0700 10 010
-  имейл: info@cezelectro.bg
-  Центрове за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

След 1 юли 2021 г. всички юридически лица без сключен договор с лицензиран търговец за доставка на ток на свободен пазар, ще бъдат снабдявани от доставчик последна инстанция, при който цената е с над 25% по-висока!
ЧЕЗ Електро е Вашият надежден търговец!