Двойка черни лешояди

  23 Март 2021, 19:11     0

Появиха се двойка черни лешояди в района на Врачански балкан. Гнездене на този вид птици в района е имало преди около 30 години. Още две двойки има сформирани в източната част на Стара планина. Птиците са загнездили на специални платформи, поставени от природозащитниците и са част от дългосрочна програма за завръщане на вида. А заслугата е на природозащитните организации и природните паркове "Врачански Балкан" и "Сините камъни".