Да не се използват децата за политическа агитация, призовават от Агенцията за закрила на детето

  07 Март 2023, 12:35     

„Да съхраним децата, като не ги въвличаме в политическа агитация и не ги използваме за политически цели“. С този апел се обръщат от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) към лидерите на политически партии и към всички участници в предизборната кампания за вота за народни представители на 2 април, съобщиха от ДАЗД.  Практиката от отминали предизборни кампании показва, че по време на публични събития се случва да се използват и разгласяват лични истории и данни на деца чрез показване на техния образ (фото- или видеоизображение), имена или други признаци, по които могат да бъдат идентифицирани, като така се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето, отбелязват от ДАЗД. От Агенцията напомнят, че закрилата на децата срещу въвличането им в политическа дейност е гарантирано в редица международни актове и в националното ни законодателство.  Държавната агенция за закрила на детето призовава и всички представители на средствата за масова информация да подхождат с отговорност към отразяването на събития с участие на деца. От ДАЗД напомнят още, че сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, както и от самите деца, ако са навършили 14-годишна възраст, освен в случаите на задължително уведомяване на органите за закрила на детето за дете, което се нуждае от помощ в рискова ситуация. Това се отнася и за децата на обществени и политически фигури, които често са обект на засилен интерес в медиите и социалните мрежи, особено по време на предизборна кампания.