БАБХ извърши над 11 000 проверки и състави над 100 акта през месец февруари

  17 Март 2023, 17:34     

11 658 проверки са извършени от Българската агенция по безопасност на храните през февруари. Проверени са обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведения за обществено хранене в цялата страна по планов официален контрол, по жалби и сигнали на граждани и засилени тематични проверки във връзка с туристическия сезон. Общо 103 акта за административно нарушение са съставени от БАБХ, издадени са 591 предписания, а затворените обекти са 13 8153 кг храни са иззети и насочени за унищожаване, които са били с изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка, без етикети на български и без документи за произход.  От Агенцията по храните съобщават, че във връзка с огнище на Инфлуенца, от края на януари е организирано извършване на проследимост на добитото месо и снесените яйца. В резултат на мерките от страна на БАБХ са иззети и насочени за унищожаване над 3384 яйца. За месец БАБХ е извършила 724 засилени проверки (извън текущия официален контрол) във връзка с установяване на нерегламентирани продажби на пчелен мед на пазари, крайпътни места с импровизирани щандове и продажба от транспортни средства.  При проверките са установени някои несъответствия, за които са издадени 15 акта, относно търговия на пчелен мед в нерегистрирани обекти и от нерегистрирани производители. Унищожени са 116,8 кг пчелен мед без етикетировка, както и без документи за произход.