Арсен в питейната вода на три села

  15 Април 2021, 19:28     0

От началото на юли 2017 г. в селата Бели брег, Громшин и Кобиляк в община Бойчиновци не пият вода от чешмата. Причината е завишено съдържание на арсен в местния водоизточник. Вода за готвене осигурява ВиК Монтана с водоноски.