4 млн. лева от хазарт отиват за физкултурни салони и спортни площадки

  15 Октомври 2021, 13:21     
Източник: kmeta.bg

4 млн. лева от хазарт ще отидат за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки в училища. Според Закона за хазарта не по-малко от 10 % от прихода отиват за тази цел. Директорите могат да кандидатстват за финансова помощ до 9 ноември т.г. в съответното Регионално управление на образованието. Постъпилите проектни предложения ще бъдат подредени по критерия "брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година". Програмата ще финансира дейности в три различни модула. Може да се кандидатства за ремонт на съществуващ физкултурен салон, ремонт на покриви, съблекални, санитарни възли, подмяна на спортна настилка, на отопление, на вентилация и климатизация, на водопроводна и електро инсталации, боядисване. Програмата ще финансира също и проектиране и строителство на нови физкултурни салони, както изграждането и ремонта на открити спортни площадки в училищата. Идеята на програмата е да се създадат пълноценни условия за спорт на децата не само в часовете по физическо възпитание, но и извън учебната програма.
 Анкета

Ще се ваксинирате ли, срещу заплащане?


Виж резултатите