Стопаните получиха 1,87 млн. лева за застраховки на селскостопанска продукция

  03 Август 2021, 13:32     

ДФ „Земеделие“ изплати близо 1,87 млн. лв. (1 867 313 лв.) по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За периода на кандидатстване, който започна на 15 март и приключи на 30 юли 2021 г., бяха подадени 579 заявления. От тях вече са преведени субсидиите на 522 бенефициенти. Управителният съвет на ДФЗ разпредели по държавната помощ бюджет от 5 млн. лв. Обработката на документите продължава. Договорите по държавната помощ се сключват до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата се изплащат до 10 работни дни след сключване на договора. На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане. Срокът за представяне на застрахователни полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ”Земеделие” е до 31 август 2021 г.