Водоемите под наблюдение

  01 Декември 2017, 17:09     0

Стриктно се следи състоянието на водоемите и нивата им на територията на област Враца във връзка с валежната обстановка над региона. Контролът се осъществява от кметовете по места като обобщена информация се подава към оперативното звено на басейнова дирекция „Дунавски район”. Целта е да се координират действията и да се контролира и наблюдава състоянието на водните обекти. По последни данни реките в региона протичат в речните си легла. Съвсем леки повишения са отчетени при нивата на Искър и Дунав. Няма обаче опасност от преливане и заливане на територии. 24-часово наблюдение се осъществява и на всички язовири на територията на област Враца. Всички те са без изменения. На мъртъв обем са 3 язовира в региона- Бързина, Рогозен 1 и Рогозен 2. Обобщената информация сочи, че в Областния съвет за сигурност няма данни за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на врачански регион.
 Анкета

Какво отопление използвате през зимата?


Виж резултатите