Внимание! Мръсен въздух!

  07 Март 2018, 17:05     0

Замърсяване на въздуха с фини прахови частици е регистрирано във Враца от началото на март. От данните, публикувани от Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време става ясно, че за периода 1-6 март са регистрирани превишения в 5 от дните. Отчетените завишени нива на фини прахови частици във въздуха над Враца варират от 1.1 до 1.47. Единственият ден, в който не е отчетено замърсяване е 4-ти март. За първите два месеца на 2017 година са регистрирани общо 12 дни, в които фините прахови частици са били над нормата. Като основен източник за този вид замърсяване се посочва транспортът и отоплението с твърдо гориво. България се нарежда на едно от челните места в Европа по замърсеност на въздуха. Проучвания сочат, че близо 90% от населението у нас е изложено на наднормени нива на фините прахови частици. За сравнение в Европа този процент е около 38. Този вид замърсяване е и един от основните причинители на сериозни респираторни заболявания като астма и ХОББ.  


Акценти

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Скейт парк /лятно кино

   24 Септември 2018   0

„Да изчистим България заедно“

   15 Септември 2018   0

Откриха врачанския панаир

   15 Септември 2018   0

Последни новини

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Скейт парк /лятно кино

   24 Септември 2018   0