Възможности за развитие на туризма в Сезерозапада

  29 Юни 2018, 18:16     0

Възможностите за развитие на туризма в Северозападния район за планиране бяха обсъдени днес на съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет. В заседанието участваха представители на областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на министерства и на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди. По време на работната среща беше набелязан конкретен проблем, за чието разрешаване областният управител на Враца Малина Николова ще сезира Министерство на туризма. На форума стана ясно, че при сегашното разпределение страната ни е разделена на 9 туристически района, като за всеки от тях са набелязани възможни сфери, в които да се развива туристическия продукт и да се привличат посетители. Според губернатора на Враца, която в момента е и председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, обаче е необходима и подкрепата на държавата, чрез създаването на Национална програма. Идеята е тя чрез финансиране да подпомага решаването на конкретни регионални проблеми. В рамките на заседанието бяха набелязани и конкретните насоки, в които 5-те области от Северозапада могат да работят съвместно за развитието на общ туристически продукт. Всяка една от областите представи своите културни и исторически обекти, които могат да бъдат включени в общ туристически продукт. В тази връзка членовете на Регионалния съвет се обединиха за създаване на общ дигитален продукт, популяризиращ потенциала и възможностите за туризъм в района. В рамките на заседанието областният управител на Враца символично предаде председателството на Регионалния съвет за периода 01.07- 31.12.2018 г. на областния управител на Плевен – Мирослав Петров, а за заместник – председател бе предложен и избран д-р Валери Желязков, кмет на Община Никопол.


Акценти

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Скейт парк /лятно кино

   24 Септември 2018   0

„Да изчистим България заедно“

   15 Септември 2018   0

Последни новини

30 000 лв. за сайт на Общината

   25 Септември 2018   0