Отчетоха резултати от проект „Твоят час“

  23 Април 2018, 19:09     0

Представиха резултатите от дейностите по проект „Твоят час“. На работната среща присъстваха директори на учебни заведения от Област Враца и представители от РУО – Враца. А броят на учениците, включени в тези групи е малко над 10 000 от общия брой ученици, който е 17 500 в Област Враца, или това е малко над 55 %. Около 60-65 е процентът ученици подобрили своите образователни резултати. Изводите са направени след приключване на първия срок на учениците. При отчитане на резултатите на проект „Твоят час“ има и установени затруднения, но те са чисто организационни, допълни още Евденова. В следствие на дейностите на проекта са установени разгръщане на заложбите и способностите на децата, подобряват се уменията за работа в екип и по този начин се осигурява възможност за придобиване на знания за живота.