Одитен доклад за недостроената спортна зала в Мездра

  25 Август 2017, 15:56     0

До средата на септември трябва да бъде готов одитния доклад на Агенция „Държавна финансова инспекция“ във връзка с недостроената спортна зала в гр. Мездра. Кметът инж. Генади Събков се ангажира след изготвянето на документа да се запознае с него и да предприеме необходимите действия.