Община Враца готова за новия програмен период

  04 Януари 2016, 15:17     0
Заключителна пресконференция по поект: „Община Враца - с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период” се проведе днес. Общият му бюджет е в размера на 412 хил.лв.  Целта e укрепване на проектния капацитет на Община Враца за успешно участие в изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Европейски структурни и инвестиционни фондове.