Облекчения при издаване карти за пътуване

  07 Август 2017, 19:33     0

Нови пунктове за издаване на карти за преференциално пътуване с тролейбус на пенсионери разкрива Община Враца. Чрез тях се цели да бъдат улеснени правоимащите, които след влизането в сила на новите цени за градски транспорт от 1-ви август, трябва да издадат необходимия документ. Първоначално бе определено годишните карта за преференциално пътуване да се издават на бл. 26 в ж.к. „Дъбника“. За целта трябваше възрастните хора да вземат от НОИ документ, удостоверяващ размера на месечния доход или от дирекция „Социално подпомагане“ за лицата с увреждания. Бележката, удостоверяваща доход до 360 лв., заедно с копие на лична карта се представяха в Община Враца за издаване на поименен талон. Този талонът и снимка с размер 2 на 3 см. са необходими за самата годишната карта. Тъй като за много от пенсионерите това последователно минаване през различни институции създаваше затруднения, бе взето решение да се съкрати една от стъпките и да не се налага задължително пътуване до ж.к. „Дъбника“. Така първият изнесен пункт за издаване на преференциални годишни карти вече функционира в сградата на Общинската администрация, каза управителят на „Тролейбусен транспорт“ Николай Вълков.