Нови МПС купува Община Враца

  19 Юли 2017, 16:35     0

Нови моторни превозни средства от различен тип ще бъдат доставени за нуждите Община Враца в рамките на обявена обществена поръчка. Комисия с председател Марио Милов отвори ценовите оферти на кандидатите, които са допуснати до участие в процедурата. Две от фирмите, които са заявили желание да доставят „паяк“ за нуждите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“ са отстранени, тъй като не отговарят на поставените в обявената обществена поръчка условия.