Как да кандидатстваме за работа?

  19 Февруари 2018, 16:13     0

Как се пише CV за кандидатстване за работа? И кои са основните моменти преди да се явим на интервю при бъдещия ни работодател. Всички тези важни моменти разясниха на днешната кръгла маса. Организатор на срещата е Община Враца и се осъществява по социален проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“. Днешната тема свързана с правилата за добре изготвена автобиография. Преди да се явите на интервю за работа от изключителна важност е външния вид и точността при явяване на срещата. Именно това е и темата на следващата кръгла маса: „Бъдещият ни работодател – първа среща“. Тя ще се проведе на 26 февруари. Организирани са общо 12 кръгли маси. Целта е подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, възстановяване на трудовата активност на семейства с деца и предоставяне на възможност за връщане на пазара на труда на лица, полагащи грижи  за близки с увреждания. Желаещите да се включат в кръглите маси могат да заявят предварително участието си в Центъра за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства.