Дела срещу правилници на общински съвети

  19 Април 2018, 15:56     0

Административният съд във Враца е образувал от началото на годината 7 административни дела по протести на Окръжна прокуратура - Враца срещу отделни текстове от правилниците за дейността на общинските съвети и техните комисии във Враца, Боровон, Бяла Слатина, Козлодуй, Оряхово, Мездра и Роман. Условно осигурените текстове са в три насоки. Първата група включва текстове, касаещи командироването на общински съветници. Втората група касае приети текстове, които въвеждат условия за предсрочно освобождаване на председателите на местните парламенти. Прокуратурата е протестирала и текстове, които оправомощават председателите на общинските съвети да контролират изпълнението на бюджета. Делата са насрочени за разглеждане. Прекратените поради оттегляне на оспорените текстове дела касаят работата на общинските съвети в Козлодуй и Бяла Слатина.