Чоков обжалва решението на АС – Враца

  13 Юни 2017, 16:47     0

Ценко Чоков е внесъл в Административен съд – Враца касационна жалба против Решение от 5 юни, с което е отменено като незаконосъобразно решението на ОИК – Бяла Слатина, с което е отказано предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче. Жалбата е подадена в установения от закона 7-дневен срок от процесуалния представител на заинтересованата страна. Посочените в нея мотиви бяха съобщени от говорителя на Адм. Съд – Враца Мирослав Любомиров.