380 000 лв. за лични асистенти

  03 Януари 2018, 17:30     0

Над 380 хил.лв. ще получи през настоящата година Община Враца за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. Споразумението с Агенцията за социално подпомагане вече е сключено и е в сила от 1. януари до 31.декември 2018 г. Месечните средства ще бъдат в размер на 32 102 лв.и чрез тях ще се даде възможност на 21 лични асистенти да продължат да предоставят услугата при 4 часов работен ден, както и на 50 домашни помощници, които ще полагат почасово услуги в зависимост от индивидуалната оценката на потребностите на лицата. Право на подпомагане имат хора с увреждания и лица над 65 г., с ограничения или невъзможност от самообслужване, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“. Потребителите, които са ползвали услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ до края на 2017 г., по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и искат да продължат да ги ползват е необходимо да подадат заявление по образец. Личните асистенти и домашни помощници, които също са били по проекта и желаят да продължат обгрижването на потребителите е необходимо да подадат документи. Образците на документите ще бъдат качени на официалния сайт на Община Враца, в раздел „Кариери“. Могат да бъдат получени и в Центъра за административно обслужване на граждани. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване до 12 януари. Длъжностите ще се заемат чрез сключване на трудов договор като месечното възнаграждение е за действително отработено време от личните асистенти и домашните помощници, изчислено като почасова стойност, определена на база минимална работна заплата за 2018 г. Нови потребители ще могат да бъдат включени само при наличие на остатък от финансовия ресурс.