Ц.Чоков обжалва махането му от пост

  23 Октомври 2017, 15:27     0

Кметът на с. Галиче Ценко Чоков е внесъл жалба срещу решение на ОИК – Бяла Слатина, с което се прекратяват предсрочно пълномощията му. Казусът дали Чоков може да бъде кмет или не докато е в ареста е на дневен ред от пролетта. Със свое решение от 3 май ОИК – Бяла Слатина отказа да прекрати предсрочно пълномощията на Кмета на с. Галиче с мотив, че той ползва полагащ му се отпуск – платен и неплатен. След протест на Административния ръководител на Районна прокуратура – Бяла Слатина, Административен съд – Враца отмени решението като незаконосъобразно. Решението на съда от своя страна пък беше атакувано в законоустановения срок пред Върховен административен съд с мотиви за неправилност и незаконосъобразност и с искане за неговата отмяна. В крайна сметка на 4 октомври Върховните магистрати оставиха в сила решението на Административен съд – Враца, като правилно, обосновано и законосъобразно и дадоха указания на ОИК – Бяла Слатина да предприеме действия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче, поради неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.