Софийски консорциум ще прави устройствен план на Враца

  04 Октомври 2017, 16:07     0

Само един кандидат е допуснат до втория етап по обявена от община Враца обществена поръчка за изработване на проект Общ устройствен план, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост в териториален обхват. Общо 6-ма бяха претендентите, от които 5 от София и един от Шумен. След подробно разглеждане на внесените от кандидатите документи са установени несъответствия с поставените от възложителя изисквания.